Tại sao phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) | chất lượng môi trường ensol chất lượng môi trường ensol: Tại sao phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường

Tại sao phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)


Đánh giá tác động môi trường là gì?
         Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực/tiêu cực của một dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.
công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường
Ở Việt Nam, đánh giá tác động môi trường được viết tắt là ĐTM.
Là bao gồm việc:
− Phân tích
− Dự báo
-----> Các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Tại sao phải thực hiện ĐTM ?
- Thực hiện yêu cầu của luật bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam.
- Là một nội dung của dự án tiền khả thi của dự án phát triển.Thiếu ĐTM, dự án sẽ không được phê duyệt.

Vai trò ĐTM
1. Là công cụ quản lý MT có tính chất phòng ngừa.
2. Giúp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động tiêu cực đến MT.
3. Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định.
4. Là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra MT.
5. Góp phần cho phát triển bền vững.

Ý nghĩa ĐTM
- Khuyến khích quy hoạch tốt hơn.
- Tiết kiệm thời gian và tiền trong phát triển lâu dài.
- Giúp nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.

Căn cứ pháp luật cơ bản hiện hành khi lập báo cáo ĐTM, thông tư nghị định áp dụng:
- Luật BVMT_2005.

Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011, Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011, Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT

Các tiêu chuẩn MT:
Những qui định riêng của từng địa phương nơi đặt ra án. Cần cập nhật các căn cứ pháp luật hiện hành khi lập ĐTM.

Các tiêu chuẩn mới ở Việt Nam
TCVN 5937_2005: tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh thay thế TCVN 5937_1995.
TCVN 5937_2005: Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh thay thế 
TCVN 5937_1995, TCVN 6991, 6992, và 6993_2001.
TCVN 5940_2006: Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ thay thế TCVN 5945_1995, 6981, 6982,6983,6984,6985,6986,6987_2001.

Các dạng và yêu cầu về ĐTM ở VN
Cam kết BVMT: áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ qui mô hộ gia đình, không thuộc ĐTM.

Nội dung ĐTM
“Đánh giá”: thu thập, chỉnh lý số liệu sau đó tiến hành phân tích để xác định tác động.
“Tác động”: ảnh hưởng của dự án lên môi trường

Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
  • Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
  • Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
  • Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
  • Giá cả hợp lý
  • Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.
Bạn có thể tải mẫu tại: danh gia tac dong moi truong
Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn


Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn

0 nhận xét:

Copyright © 2012 chất lượng môi trường ensol