Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải | chất lượng môi trường ensol chất lượng môi trường ensol: Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường

Hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải


Giấy phép xả thải, Công ty môi trường

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép;
b) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
c) Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;
d) Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trong trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải;
đ) Bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000;
e) Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
g) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận;
2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xả thải, thay đổi thời hạn giấy phép xả thải, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Bao gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn, hoặc thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;
b) Giấy phép đã được cấp;
c) Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép;
d) Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép;
đ) Đề án thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép;

Tải mẫu hồ sơ đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước tại đây:  giay phep xa thai

Giấy phép xả thải, Công ty môi trường

Nếu doanh nghiệp cần công ty môi trường chuyên nghiệp tư vấn môi trường miễn phí các giấy tờ về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM, cam kết bảo vệ môi trường, DTM, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, sổ chủ nguồn thải, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, vui lòng liên hệ công ty tư vấn môi trường Ensol

Tại sao nên chọn công ty tư vấn môi trường chuyên nghiệp Ensol?
§  Công ty tư vấn môi trường Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
§  Kết quả phân tích mẫu được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
§  Hồ sơ môi trường được hoàn thành nhanh chóng
§  Giá cả hợp lý
§  Công ty tư vấn môi trường Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn môi trường miễn phí

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn

0 nhận xét:

Copyright © 2012 chất lượng môi trường ensol