Xử Lý Nước Thải|Xử Lý Nước Cấp|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường chất lượng môi trường ensol: bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường
Hiển thị các bài đăng có nhãn bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong. Hiển thị tất cả bài đăng

Đánh giá tác động môi trường là gì?
         Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực/tiêu cực của một dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.
công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trường
Ở Việt Nam, đánh giá tác động môi trường được viết tắt là ĐTM.
Là bao gồm việc:
− Phân tích
− Dự báo
-----> Các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Tại sao phải thực hiện ĐTM ?
- Thực hiện yêu cầu của luật bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam.
- Là một nội dung của dự án tiền khả thi của dự án phát triển.Thiếu ĐTM, dự án sẽ không được phê duyệt.

Vai trò ĐTM
1. Là công cụ quản lý MT có tính chất phòng ngừa.
2. Giúp chọn phương án tốt để khi thực hiện dự án phát triển ít gây tác động tiêu cực đến MT.
3. Giúp nhà quản lý nâng cao chất lượng của việc đưa ra quyết định.
4. Là cơ sở để đối chiếu khi có thanh tra MT.
5. Góp phần cho phát triển bền vững.

Ý nghĩa ĐTM
- Khuyến khích quy hoạch tốt hơn.
- Tiết kiệm thời gian và tiền trong phát triển lâu dài.
- Giúp nhà nước, các cơ sở và cộng đồng có mối liên hệ chặt chẽ hơn.

Căn cứ pháp luật cơ bản hiện hành khi lập báo cáo ĐTM, thông tư nghị định áp dụng:
- Luật BVMT_2005.

Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011, Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011, Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT

Các tiêu chuẩn MT:
Những qui định riêng của từng địa phương nơi đặt ra án. Cần cập nhật các căn cứ pháp luật hiện hành khi lập ĐTM.

Các tiêu chuẩn mới ở Việt Nam
TCVN 5937_2005: tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh thay thế TCVN 5937_1995.
TCVN 5937_2005: Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh thay thế 
TCVN 5937_1995, TCVN 6991, 6992, và 6993_2001.
TCVN 5940_2006: Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ thay thế TCVN 5945_1995, 6981, 6982,6983,6984,6985,6986,6987_2001.

Các dạng và yêu cầu về ĐTM ở VN
Cam kết BVMT: áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ qui mô hộ gia đình, không thuộc ĐTM.

Nội dung ĐTM
“Đánh giá”: thu thập, chỉnh lý số liệu sau đó tiến hành phân tích để xác định tác động.
“Tác động”: ảnh hưởng của dự án lên môi trường

Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
 • Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
 • Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
 • Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
 • Giá cả hợp lý
 • Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.
Bạn có thể tải mẫu tại: danh gia tac dong moi truong
Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn


Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trườngdịch vụ môi trườngtư vấn môi trường

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)Đánh giá tác động môi trường bổ sungLập bản cam kết bảo vệ môi trường.

Đánh giá tác động môi trường là gì?

         Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực/tiêu cực của một dự án đầu tư được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.


         Mục đích của việc đánh giá này để chắc rằng các nhà ra quyết định quan tâm đến các tác động của dự án đến môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó. Tổ chức quốc tế về Đánh giá tác động môi trường (IAIA) đưa ra định nghĩa về việc đánh giá tác động môi trường gồm các công việc như “xác định, dự đoán, đánh giá và giảm thiểu các ảnh hưởng của việc phát triển dự án đến các yếu tố sinh học, xã hội và các yếu tố liên quan khác trước khi đưa ra quyết định quan trọng và thực hiện những cam kết.”
       Với đội ngũ thạc sĩ, kỹ sư môi trường nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường, tốt nghiệp từ các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Kỹ thuật công nghệ, Đại học Khoa học tự nhiên,… Và bằng các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp nghiên cứu phân tích môi trường vật lý (nước, không khí), phương pháp thống kê, phương pháp so sánh,… Ensol sẽ đưa ra các đánh giá đáng tin cậy làm cơ sở cho việc tư vấn các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cả trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
       Đơn vị doanh nghiệp cần lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
       Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,…

Những đối tượng phải làm DTM:


 •            Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án quy định tại Phụ lục II của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011.
 •           Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt, khu du lịch, sân golf, Khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện, trường học…


Những đối tượng cần lập lại DTM:
         +Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;
+Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
+Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.

Những thông tư, nghị định áp dụng:
         +Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011- Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
           +Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 - Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT
Mô tả công việc:
- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn
- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH
- Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.
- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.
- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 - Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
công ty dịch vụ môi trường, công ty tư vấn môi trườngbáo cáo giám sát định kỳ, báo cáo giám sát môi trườngbáo cáo giám sát định kỳ, bao cao giam sat dinh ky- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
 • Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
 • Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
 • Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
 • Giá cả hợp lý
 • Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.
Bạn có thể tải mẫu tại: danh gia tac dong moi truong
Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn

Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
Copyright © 2012 chất lượng môi trường ensol