Giấy phép khai thác nước mặt | chất lượng môi trường ensol chất lượng môi trường ensol: Giấy phép khai thác nước mặt

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường

Giấy phép khai thác nước mặt

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường

xử lý nước cấp, công ty môi trường

công ty môi trường, tư vấn môi trường

Lĩnh vực : Lĩnh vực tài nguyên nước
Đơn vị thực hiện : Sở Tài nguyên Môi trường
Cơ sở pháp lý :
+ Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/5/1998

+ Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
+ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP
+ Quyết định số 928/2006/QĐ-UB ngày31/3/2006 của UBND tỉnh Nam Định về việc “Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
+ Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Nam Định
Nội dung :
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định sẽ được xem xét trong 30 ngày làm việc.
+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
+ Đối với trường hợp chưa có công trình khai thác phải lập đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành, bản sao các văn bản pháp lý có liên quan tới việc xin phép khai thác, sử dụng nước và các tài liệu đã sử dụng để lập đề án; Đối với trường hợp đang có công trình khai thác thì lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước.
            + Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.
+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ từ 1:2.000 trở lên. Trường hợp khu vực xin khai thác nước dưới đất chưa có bản đồ địa hình thì sử dụng Trích lục bản đồ địa chính khu vực xin cấp phép.
 + Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường.
 + Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định (có công chứng) tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất, cho đặt công trình giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận.
- Số lượng hồ sơ: 4 (bộ)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
- Lệ phí:
+ Phí thẩm định:

STT
Danh mục
ĐV tính
Mức thu
(đồng)
1
Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm
Đề án, báo cáo
300.000
2
Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến 0,5 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
Đề án, báo cáo
900.000
3
Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/giây đến 1 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm
Đề án, báo cáo
2.100.000
4
Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây đến 2 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm
Đề án, báo cáo
3.900.000

+ Lệ phí giấy phép: 100.000 đồng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Thời gian :
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Công ty Ensol luôn mong muốn đem lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Công ty Ensol hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn tìm thấy được nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống và thành công hơn trên con đường sự nghiệp.

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại : (84.8) 666 01778
Fax : (84.8) 625 84977
Hotline : (84) 091 718 6802
Email : info@ensol.vn
Website : www.ensol.vn I www.ensol.com.vn I www.giaiphapmoitruong.vn

0 nhận xét:

Copyright © 2012 chất lượng môi trường ensol