Xử Lý Nước Thải|Xử Lý Nước Cấp|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường chất lượng môi trường ensol: giay-phep-khai-thac-nuoc-mat

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường
Hiển thị các bài đăng có nhãn giay-phep-khai-thac-nuoc-mat. Hiển thị tất cả bài đăng

xử lý nước thải | công ty môi trường | dịch vụ môi trường | tư vấn môi trường

xử lý nước cấp, công ty môi trường

công ty môi trường, tư vấn môi trường

Lĩnh vực : Lĩnh vực tài nguyên nước
Đơn vị thực hiện : Sở Tài nguyên Môi trường
Cơ sở pháp lý :
+ Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/5/1998

+ Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.
+ Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP
+ Quyết định số 928/2006/QĐ-UB ngày31/3/2006 của UBND tỉnh Nam Định về việc “Uỷ quyền cho Sở Tài nguyên và môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
+ Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Nam Định
Nội dung :
- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
+ Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định sẽ được xem xét trong 30 ngày làm việc.
+ Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt.
+ Đối với trường hợp chưa có công trình khai thác phải lập đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành, bản sao các văn bản pháp lý có liên quan tới việc xin phép khai thác, sử dụng nước và các tài liệu đã sử dụng để lập đề án; Đối với trường hợp đang có công trình khai thác thì lập báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước.
            + Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.
+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ từ 1:2.000 trở lên. Trường hợp khu vực xin khai thác nước dưới đất chưa có bản đồ địa hình thì sử dụng Trích lục bản đồ địa chính khu vực xin cấp phép.
 + Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường.
 + Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định (có công chứng) tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất, cho đặt công trình giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận.
- Số lượng hồ sơ: 4 (bộ)
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt
- Lệ phí:
+ Phí thẩm định:

STT
Danh mục
ĐV tính
Mức thu
(đồng)
1
Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng dưới 0,1 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm
Đề án, báo cáo
300.000
2
Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến 0,5 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3 đến dưới 3.000 m3/ngày đêm
Đề án, báo cáo
900.000
3
Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/giây đến 1 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm
Đề án, báo cáo
2.100.000
4
Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1 m3/giây đến 2 m3/giây hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3 đến dưới 50.000 m3/ngày đêm
Đề án, báo cáo
3.900.000

+ Lệ phí giấy phép: 100.000 đồng
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, đề án, báo cáo khai thác sử dụng nước mặt
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
Thời gian :
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Công ty Ensol luôn mong muốn đem lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Công ty Ensol hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bạn tìm thấy được nhiều điều ý nghĩa của cuộc sống và thành công hơn trên con đường sự nghiệp.

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại : (84.8) 666 01778
Fax : (84.8) 625 84977
Hotline : (84) 091 718 6802
Email : info@ensol.vn
Website : www.ensol.vn I www.ensol.com.vn I www.giaiphapmoitruong.vn

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trườngdịch vụ môi trườngtư vấn môi trường

Đối tượng phải lập đề án thăm dò, khai thác nước mặt: mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt vượt quá:
-  0,02 m3/s đối với khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp;
-  Công suất lắp máy 50 kW đối với khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện không có chuyển đổi dòng chảy;
-  100 m3/ngày đêm đối với khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác;
Được quy định trong Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/06/ 2005.      Các đối tượng cần phải làm thủ tục lập lại giấy phép khai thác nước mặt: 
Khi có sự thay đổi các nội dung trong giấy phép như sau:
Tên chủ giấy phép
Nguồn nước khai thác, sử dụng

Lượng nước khai thác, sử dụng vượt quá 25% so với quy định trong giấy phép đã được cấp

Thời gian và thời hạn gia hạn giấy phép:
+ Đối với giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt: giấy phép có thời hạn không quá 20 năm và được xem xét gia hạn thêm không quá 10 năm.
+ Tại thời gian xin gia hạn giấy phép cũ còn hiệu lực không ít hơn 3 tháng.
Mô tả công việc:
Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước mặt.
- Xác định thông số về các đặc điểm, chế độ thủy văn khu vực khai thác: lượng nước, chế độ dòng chảy, chất lượng nguồn nước.
- Điều kiện địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước mặt, nhu cầu khai thác.
- Thu mẫu nước mặt và phân tích tại phòng thí nghiệm.
- Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.
- Tính toán dự báo các tác động của việc khai thác, sử dụng nước tới nguồn nước địa phương, môi trường, và các đối tượng chịu ảnh hưởng khác.
- Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.
-  Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng. 
 Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.
+ Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; Hoặc báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác.

+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000;
+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận.
- Số lượng bộ hồ sơ: 04 (bộ).
Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
  • Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
  • Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
  • Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
  • Giá cả hợp lý
  • Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.
Bạn có thể tải mẫu tại: Giay phep khai thac nuoc mat
Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn

Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn

Mời các bạn vào xem thêm: Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Sổ chủ nguồn thải, Giấy phép khai thác nước mặt, ngầm, Đánh giá tác động môi trường DTM, Giấy phép xả thải, Xử lý nước thải, khí thải, CTR

Copyright © 2012 chất lượng môi trường ensol